GREENTECH BIOTECHNOLOGY

Arthrex Trombinator®

ÜRÜNLER
AÇIKLAMALAR

GraftNet ile toplanan kıkırdak doku Arthrex ACP yada ACB Bonemarrow ile trombinatörde karıştırılarak macun kıvamına getirilir ve hasarlı dokuya trasferi yapılır.
Rezeksiyon edilmiş kıkırdak dokunun canlılık oranı (viyabilitesi) ortalama olarak tıraşlanmış kıkırdak dokunun viyabilitesinin %93 +/-18 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 

Rezeke edilmiş kıkırdak dokunun viyabilitesi farklı zamanlarda test edilmesi veya farklı modlarla elde edilmesi arasında kaydadeğer bir fark gözlemlenmemiştir. 7. Günde metabolik aktivite Sıfırıncı gündeki seviyenin %80’i +/-30 olarak gerçekleşmiştir.  İki kesim modu kıyaslandığında da metabolik aktivite oranları arsında kaydadeğer bir fark ortaya çıkmamıştır. 


ÜRÜN TALEP FORMU