GREENTECH BIOTECHNOLOGY

SPONGİYÖZ BLOK

ÜRÜNLER
AÇIKLAMALAR

1000-3000 mm³           ETB6000FD

3001-10000 mm³          ETB6001FD

10001-25000 mm³        ETB6002FD

25001 mm³ ve üzeri     ETB6003FD


ÜRÜN TALEP FORMU