GREENTECH BIOTECHNOLOGY

Arthrex IOSB ® (Intraossios Bioplasty)

ÜRÜNLER
AÇIKLAMALAR

•Tek giriş noktasından dekompresyon yapılarak hasarlı bölgeye ulaşılır ve flipcutter ile nekroze doku temizlenir.
•İliyak kanattan kemik iliği aspire edilerek Mezenkimal Kök Hücreler elde edilir. Tercihen spongioz kemik yada puty kullnılarak kemik iliği ile macun kıvamına getirilir. 
 
 

Frobell RB, Roos HP, Roos EM, Hellio Le Graverand MP, Buck R, Tamez-Pena J, Totterman S, Boegard T, Lohmander LS. The acutely ACL injured knee assessed by MRI: are

large volume traumatic bone marrow lesions a sign of severe compression injury? Osteoarthritis and Cartilage 2008; 16:829-836

 

•Flipcutter ile alınan nekroze doku yerine spongioz kemikten elden edilen doku Arthrex ACB-Bonemarrow ile macun kıvamına getirilerek aynı giriş noktasından hasarlı bölgeye transfer edilir. İsteğe bağlı puty kullanılabilir.


ÜRÜN TALEP FORMU