GREENTECH BIOTECHNOLOGY

Arthrex GraftNet®

ÜRÜNLER
AÇIKLAMALAR

GraftNetTM Otolog Doku Toplayıcı
Vakumla aktive olan GraftNet cihazı, çok sayıda uygulama için otolog doku toplamak üzere tasarlanmıştır.  Artroskopik shaver cihazına bağlandığında, GraftNet cihazı cerrahi bir bölgeden doku kalıntılarını çıkarmak için kullanılır. Bu kurtarılan otolog doku, kolayca erişilebilen, steril filtrelenmiş bir bölmede toplanır.  GraftNet otolog doku toplayıcı, otogreft dokusuna erişmeyi Kes ve Topla kadar basit hale getirir.
 ■ Evrensel adaptörleri kolay montaj sağlar
 ■ Otolog kemik veya kıkırdak partiküllerini toplar
 ■ Kurtarılan doku hacmine hızla erişim
 ■ Shaver cihazı kullanırken partikül boyutunu kontrol eder

Belirteçler
 ACL: BTB hasat tarafının dolgusu
 Bir ACL tüneli hazırlarken, hasat tarafını doldurmak için kullanılabilecek kemiği kurtarmak için GraftNet'i kullanılır.

Osteotomi: Osteotomi boşluğunu doldurmak için osteofit toplama.
YTO gerektiren hastaların büyük bir kısmında eklem içi osteofitler mevcuttur.  GraftNet cihazı kullanılarak bu osteofitler kolaylıkla hasat edilebilir ve osteotomi boşluğunu doldurmak için kullanılabilir.

Kıkırdak:
Mikrokırıktan sonra bir fokal eklem kıkırdak kusurunu desteklemek için partiküllü, hücresel bir eklem kıkırdağı materyali kullanılabilir.

Kullanım 
GraftNet cihazını bir shaver cihezına veya vakum cihazına takın.

Otolog doku toplanmasını takiben, GraftNet doku toplayıcıyı aspirasyondan ve doku rezeksiyonu cihazından ayırın.  Ardından, toplama filtresine erişmek için GraftNet cihazının muhafazasını ayırın.

Toplanan otolog grefte erişmek için pistonu GraftNet cihazından geri çekin.  Toplanan doku daha sonra bir cerrahi bölgeye verilmeden önce ACP (trombositten zengin growth factor) ACB (kemik iliği kökenli kök hücre) veya ACA (Adipoz doku kökenli kök hücre) gibi otolog sıvı ile konsantre edin.
 
İsteğe bağlı:
Daha iyi kullanım için otolog kemik grefti ACP-ACB-ACA ile tek başına veya Trombinatör cihazı ile yapılan otolog trombin ile kombinasyon halinde karıştırılabilir.

GraftNet klinik çalışması


ÜRÜN TALEP FORMU