GREENTECH BIOTECHNOLOGY

Hemagen Prp®

ÜRÜNLER
AÇIKLAMALAR

Her bir ambalajda;
1- Hemangen Prp Kit Hazırlama Enjektörü 2- RBC Rezarvuarı (Alt Hazne)
3- Kelebek Kan Alma Seti
4- Bağlantı Aparatı
5- Tıpa
6- 3cc lik Uygulama Enjektörü

 

KULLANIM AMACI
Hemangen Prp Kit, PRP(Platelet Rich Plasma - Trombositten Zengin Plazma) elde etmek ve elde edilen PRP’yi hastaya uygulamak amacıyla kullanılır.
PRP elde etme işlemi santrifüj yapılan hastanın kanınınfarklı yoğunluktaki bileşenlerine ayrıştırılması ve birim hacimde daha çok trombosit hücrelerinin elde edilmesi ilkesine dayanır.
Kit dahilindeki her bir bileşen PRP elde etme ve hastaya uygulama süreçlerinde farklı işlevler görmektedir.

UYARILAR
PRP uygulaması sadece DOKTOR tarafından yapılmalıdır. PRP’ yi damar içine enjekte etmeyiniz.
Hamile ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
0-2 yaş harici tüm yaş gruplarında kullanılabilir.
Tam kandaki trombosit değeri 150 x 10 µl altında olan kişilerde kullanılmamalıdır. Kanser hastalarında kullanılmamalıdır.
PRP uygulanacak bölgede aktif enfeksiyon olan kişilerde kullanılmamalıdır. Trombosit disfonksiyon sendromu olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Sepsis olan kişilerde kullanılmamalıdır.
PRP terapisi kişiye özel bir uygulamadır. PRP elde etmek için kimden kan alınmışsa sadece o kişiye uygulanabilir. Farklı bir kişi yada kişilere uygulanamaz.
Kan almada iğneye bağlı lokal morarma yapabilir. Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

DOZAJ VE UYGULAMA
 
+%1 FS.
 
Uygulamadan önce hastanın medikal geçmişi tedavinin uygunluğu için değerlendirilmelidir. Hastalar uygulamadan önce PRP terapisinden beklenen sonuç, kontrendikasyonları ve olası yan etkileri konusunda bilgilendirilmelidir. Uygulamadan önce , uygulama alanı dezenfekte edilmeli ve uygulama steril şartlar altında DOKTOR tarafından yapılmalıdır. Uygulanacak PRP miktarı kullanılacak endikasyona ve alana göre değişiklik gösterebilir. 15 - 20 gün ara ile üç seans yapılması önerilir.


RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA
Son kullanım tarihi ambalajda belirtilmiştir. Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Nemden, donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.


ÜRÜN TALEP FORMU